Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone.

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca 2020 r. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci.

Zgodnie z rekomendacją Kuratorium  Oświaty w Bydgoszczy  prosimy, aby w dniach 12 i 13 marca 2020 r. przyprowadzić dzieci tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Zgodnie z wcześniejszą informacją przypominamy Państwu, iż w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola dla dziecka do 8 roku życia należy się Państwu zasiłek opiekuńczy.

Prosimy o śledzenie informacji na podanych poniżej stronach.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach  

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach