Od października w naszym przedszkolu odbywają się pilotażowe zajęcia „Biologia przedszkolaka”. Dzieci 6-letnie 2 razy w miesiącu przeprowadzają doświadczenia, próbują wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów oraz poznają proste układy i procesy biologiczne. Autorski program zajęć zakłada przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym różnorodność organizmów żywych, poprzez doświadczenia i obserwacje. W trakcie warsztatów starszaki będą poznawać świat roślin i zwierząt oraz rozwijać spostrzegawczość i twórczość. Zależy nam, aby przedszkolaki czerpały radość z możliwości eksperymentowania i działania w przestrzeni badawczej.