JEŻYKI

Aktualności, miesiąc CZERWIEC:

Czerwiec zaczynamy świętowaniem Dnia Dziecka, które odbędzie się w sportowym klimacie. Dzieci wezmą udział w sportowych zabawach na świeżym powietrzu, przejdą kolorowym korowodem, a na koniec będzie słodka niespodzianka.

Kolejną atrakcją dla dzieci, będzie wyjazd do Nadleśnictwa w Kruszynie na lekcję przyrodniczą. Przy okazji będziemy szukać lata i jego oznak. Z utęsknieniem czekamy już na wakacje, w ostatnim tygodniu czerwca poznamy ciekawe miejsca turystyczne i przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw.

Jeżyki jako starszaki spędzają już ostatnie tygodnie w przedszkolu. Będą utrwalać zdobytą wiedzę i umiejętności, by od września wkroczyć w szeregi szkolniaków.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego Jeżyków  odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

Celem ogólnym programu jest rozwijanie ośmiu kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości i sensu działania oraz na nabywanie wiedzy, umiejętności budowanie właściwych postaw. Synergiczna struktura programu oparta jest na pięciu formach aktywności dziecięcej: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej oraz ruchowej.

Ponadto  metody i formy pracy pozwalają na harmonijne kształtowanie kompetencji kluczowych z zachowaniem indywidualnego tempa rozwoju dziecka.

Na uwagę zasługuje innowacyjne oparcie treści programu o rozwijanie ośmiu kompetencji kluczowych. Zindywidualizowane i podmiotowe podejście do dziecka stanowi w powyższym programie podstawę do kształtowania u niego kompetencji kluczowych. Za fundament programu autorki obrały założenia pedagogiki transgresyjnej J. Kozieleckiego, polegającą na przekraczaniu własnych ograniczeń i wyzwalaniu maksymalnego potencjału genetycznego jednostki poprzez działanie, doświadczanie, samodzielność oraz odpowiedzialność. Dzięki temu program doskonale wpisuje się w aktualny trend edukacyjny związany z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych związanych z rozwijaniem u dzieci wielowymiarowej osobowości oraz wyzwalania indywidualnego potencjału każdego wychowanka.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program zakłada, że nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i jego potrzebach (learnercentred teaching). Dziecko jest podmiotem, a więc cele nauczania oraz wszystkie metody i techniki pracy dostosowane są do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego ucznia. Jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych w procesie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest rozbudzanie ich ciekawości. Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w procesie dydaktycznym dla tej grupy wiekowej ważne miejsce zajmuje poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata, toteż treści programu zawierają elementy, które budzą w dzieciach zaciekawienie tym, co dzieje się wokół nich, a jednocześnie uczą tolerancji wobec tego co inne. Wyrazem takiego podejścia jest wykorzystanie kontekstu ze świata dziecka, jego otoczenia i wrażliwości. W nauczaniu języka angielskiego małych dzieci bardzo ważne jest czynne wykorzystanie ich naturalnego i swobodnego podejścia do przyswajania języka. W tym wieku zapamiętują one nowo poznane słowa, powtarzając je głośno i ucząc się poprzez ruch, doznania wzrokowe i słuchowe, lubią śpiewać piosenki, ale potrafią skoncentrować uwagę na jednym zadaniu tylko przez krótki czas.

Program poświęca wiele uwagi stałemu motywowaniu dzieci do rozwijania umiejętności językowych. Interesujące treści nauczania, bogaty i różnorodny zestaw metod i form pracy sprzyjają skutecznej aktywizacji uczniów. Dziecko w wieku przedszkolnym czerpie motywację do nauki języka przede wszystkim z samych zajęć, jeśli są one wystarczająco atrakcyjne.

Ponadto założeniem niniejszego programu jest ścisłe skorelowanie nauczania języka obcego z programem nauczania przedszkolnego. Nauczyciel języka powinien działać w stałym porozumieniu z osobą na co dzień zajmującą się grupą dzieci. Bardzo istotny w nauce języka jest również kontakt nauczyciela z rodzicami. Rodzice powinni być świadomi tego, że nauka angielskiego w przedszkolu to przede wszystkim uczenie się przez zabawę.