JEŻYKI

Aktualności, miesiąc MARZEC:

W miesiącu marcu dowiemy się jaka pogoda jest charakterystyczna dla tego miesiąca oraz  jak należy się ubrać, wybierając się na wczesnowiosenny spacer lub wycieczkę.

Założymy hodowlę roślin na parapecie przy czym opowiemy sobie co potrzebne jest roślinom, aby mogły rosnąć. Dowiemy się kim jest meteorolog i czym zajmuje się stacja meteorologiczna.

W kolejnym tygodniu poszerzymy naszą wiedze  o pierwszych oznakach nadchodzącej wiosny, co to jest pole i jakie zwierzęta znajdują tam pożywienie, jak wygląda pole w okresie przedwiośnia. Zastanowimy się jakie ptaki wracają do nas wiosną, jakie wiosenne zwyczaje mają ptaki oraz jak brzmią głosy najbardziej znanych ptaków. Poznamy pierwsze wiosenne kwiaty. Podczas doświadczenia dowiemy się skąd się bierze deszcz.

Kolejny tydzień będzie również bardzo ciekawy. Porozmawiamy o tym  jak wygląda sklep, np. spożywczy i jakie towary można w nim kupić, z czego są zrobione wybrane produkty, np.: dzbanek, chleb, ser biały, sweter oraz papier i jakie są ich etapy produkcji. Zastanowimy się  jakie produkty wytwarza się z gliny, mąki, mleka, wełny i papieru oraz jakie właściwości fizyczne mają wybrane surowce, np.: glina, mleko, wełna i papier.  Poznamy jakie czynności wykonują ludzie pracujący w wybranych zawodach, np.: garncarz, rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca, drwal.

W ostatnim tygodniu będziemy wyczekiwać Świąt wielkanocnych oraz zajączka. Dowiemy się  jakie zwyczaje związane są ze Świętami Wielkanocnymi, jakie motywy występują najczęściej na wielkanocnych kartkach świątecznych. Zastanowimy się jakie zwierzęta są symbolami Świąt Wielkanocnych oraz jak dekorujemy koszyczek wielkanocny i co do niego wkładamy jak również jakie rośliny są symbolami Wielkanocy.  Opowiemy sobie czego ludzie najczęściej życzą sobie w czasie Świąt Wielkanocnych.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

Celem ogólnym programu jest rozwijanie ośmiu kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości i sensu działania oraz na nabywanie wiedzy, umiejętności budowanie właściwych postaw. Synergiczna struktura programu oparta jest na pięciu formach aktywności dziecięcej: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej oraz ruchowej.

Ponadto  metody i formy pracy pozwalają na harmonijne kształtowanie kompetencji kluczowych z zachowaniem indywidualnego tempa rozwoju dziecka.

Na uwagę zasługuje innowacyjne oparcie treści programu o rozwijanie ośmiu kompetencji kluczowych. Zindywidualizowane i podmiotowe podejście do dziecka stanowi w powyższym programie podstawę do kształtowania u niego kompetencji kluczowych. Za fundament programu autorki obrały założenia pedagogiki transgresyjnej J. Kozieleckiego, polegającą na przekraczaniu własnych ograniczeń i wyzwalaniu maksymalnego potencjału genetycznego jednostki poprzez działanie, doświadczanie, samodzielność oraz odpowiedzialność. Dzięki temu program doskonale wpisuje się w aktualny trend edukacyjny związany z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych związanych z rozwijaniem u dzieci wielowymiarowej osobowości oraz wyzwalania indywidualnego potencjału każdego wychowanka.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program zakłada, że nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i jego potrzebach (learnercentred teaching). Dziecko jest podmiotem, a więc cele nauczania oraz wszystkie metody i techniki pracy dostosowane są do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego ucznia. Jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych w procesie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest rozbudzanie ich ciekawości. Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w procesie dydaktycznym dla tej grupy wiekowej ważne miejsce zajmuje poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata, toteż treści programu zawierają elementy, które budzą w dzieciach zaciekawienie tym, co dzieje się wokół nich, a jednocześnie uczą tolerancji wobec tego co inne. Wyrazem takiego podejścia jest wykorzystanie kontekstu ze świata dziecka, jego otoczenia i wrażliwości. W nauczaniu języka angielskiego małych dzieci bardzo ważne jest czynne wykorzystanie ich naturalnego i swobodnego podejścia do przyswajania języka. W tym wieku zapamiętują one nowo poznane słowa, powtarzając je głośno i ucząc się poprzez ruch, doznania wzrokowe i słuchowe, lubią śpiewać piosenki, ale potrafią skoncentrować uwagę na jednym zadaniu tylko przez krótki czas.

Program poświęca wiele uwagi stałemu motywowaniu dzieci do rozwijania umiejętności językowych. Interesujące treści nauczania, bogaty i różnorodny zestaw metod i form pracy sprzyjają skutecznej aktywizacji uczniów. Dziecko w wieku przedszkolnym czerpie motywację do nauki języka przede wszystkim z samych zajęć, jeśli są one wystarczająco atrakcyjne.

Ponadto założeniem niniejszego programu jest ścisłe skorelowanie nauczania języka obcego z programem nauczania przedszkolnego. Nauczyciel języka powinien działać w stałym porozumieniu z osobą na co dzień zajmującą się grupą dzieci. Bardzo istotny w nauce języka jest również kontakt nauczyciela z rodzicami. Rodzice powinni być świadomi tego, że nauka angielskiego w przedszkolu to przede wszystkim uczenie się przez zabawę.