KACZUSZKI

Aktualności, miesiąc CZERWIEC:

Ostatni miesiąc roku przedszkolnego rozpoczynamy mocą atrakcji. Już 1 czerwca, dzieci wezmą udział w zabawach sportowych prowadzonych przez trenerów szkółki piłkarskiej Juventus Academy.

W piątek natomiast z okazji Dnia Dziecka, na Kaczuszki czekać będzie miła niespodzianka. Odwiedzi nas bowiem wesoły gość, który swymi sztuczkami rozweseli najmłodszych.

W ciepłe i pełne słońca dni z wielką radością będziemy się bawić na Naszym przedszkolnym placu zabaw, ciekawe, kto zrobi najwięcej piaskowych babek?

Poza zabawą, będziemy również zdobywać wiedzę. Poruszając tematykę lata oraz wakacji, poznamy wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc naszego kraju. Dowiemy się jak i gdzie można spędzać letnie, wakacyjne dni. Szczególną uwagę poświęcimy tematyce bezpieczeństwa podczas wakacji.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo MAC Edukacja

  • Każde dziecko jest indywidualnością,  ma inne zainteresowania, zdolności i w różnym tempie nabywa te same  umiejętności, dlatego podczas wyboru programu, w grupie „Kaczuszki” zwróciłyśmy uwagę na to, aby planowanie pracy nauczyciela pozwalało na wsparcie rozwoju dziecka we wszystkich obszarach.  Główny cel programu opiera się na rozwijaniu kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy  dziecięcej aktywności.
  • Program uwzględnia współczesne koncepcje wychowania przedszkolnego i jest zgodny  z obowiązującą  podstawą programową wychowania przedszkolnego. Koncepcja programu służy ukierunkowanemu wspomaganiu rozwoju dzieci od adaptacji przedszkolnej do zbudowania gotowości szkolnej.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program zakłada, że nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i jego potrzebach (learnercentred teaching). Dziecko jest podmiotem, a więc cele nauczania oraz wszystkie metody i techniki pracy dostosowane są do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego ucznia. Jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych w procesie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest rozbudzanie ich ciekawości. Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w procesie dydaktycznym dla tej grupy wiekowej ważne miejsce zajmuje poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata, toteż treści programu zawierają elementy, które budzą w dzieciach zaciekawienie tym, co dzieje się wokół nich, a jednocześnie uczą tolerancji wobec tego co inne. Wyrazem takiego podejścia jest wykorzystanie kontekstu ze świata dziecka, jego otoczenia i wrażliwości.W nauczaniu języka angielskiego małych dzieci bardzo ważne jest czynne wykorzystanie ich naturalnego i swobodnego podejścia do przyswajania języka. W tym wieku zapamiętują one nowo poznane słowa, powtarzając je głośno i ucząc się poprzez ruch, doznania wzrokowe i słuchowe, lubią śpiewać piosenki, ale potrafią skoncentrować uwagę na jednym zadaniu tylko przez krótki czas.

Program poświęca wiele uwagi stałemu motywowaniu dzieci do rozwijania umiejętności językowych. Interesujące treści nauczania, bogaty i różnorodny zestaw metod i form pracy sprzyjają skutecznej aktywizacji uczniów. Dziecko w wieku przedszkolnym czerpie motywację do nauki języka przede wszystkim z samych zajęć, jeśli są one wystarczająco atrakcyjne.

Ponadto założeniem niniejszego programu jest ścisłe skorelowanie nauczania języka obcego z programem nauczania przedszkolnego. Nauczyciel języka powinien działać w stałym porozumieniu z osobą na co dzień zajmującą się grupą dzieci. Bardzo istotny w nauce języka jest również kontakt nauczyciela z rodzicami. Rodzice powinni być świadomi tego, że nauka angielskiego w przedszkolu to przede wszystkim uczenie się przez zabawę.