KACZUSZKI

Aktualności, miesiąc CZERWIEC:

W tym miesiącu planujemy realizację następujących tematów:

  1. Jak żyrafa myje szyję?
  2. Na co czeka Pani Lato?
  3. Za co kochamy wakacje?
  4. Jak dać przedmiotom drugie życie?

W pierwszym tygodniu zapoznamy się z mieszkańcami sawanny oraz stepów.

Dowiemy się również jak właściwie zachować się w czasie wycieczki do zoo.

W kolejnym tygodniu przypomnimy kiedy rozpoczynamy pierwszy dzień kalendarzowego lata. Dowiemy się jakie zmiany zachodzą latem w przyrodzie a także przeniesiemy się do miejsc naszej pięknej Polski w których można spędzić wakacje- góry, jeziora i morze.

Wakacyjnym krokiem przeniesiemy się w kolejny tydzień gdzie czeka nas tematyka bezpiecznych wakacji. Posłuchamy i powtórzymy jak dobrze spakować się na wyjazd wakacyjny a także powtórzymy najważniejsze numery alarmowe.

 

Spośród ciekawych wydarzeń, zapamiętać trzeba:

01 czerwca świętować będziemy jakże ważne wydarzenie- Dzień Dziecka!. W tym dniu wszystkie dzieci z naszego przedszkola ubierają się na kolorowo. Będzie to czas spędzony na świeżym powietrzu na pobliskiej polanie. Czekają nas również liczne atrakcje sportowe oraz słodkie niespodzianki.

13 czerwca wybieramy się na wycieczkę do Nadleśnictwa znajdującego się w Zielonczynie w Kruszynie.

 21 czerwca żegnamy się z przedszkolem gdyż od września zaczynamy swoją przygodę ze szkołą. Wystąpimy już w ostatnim programie artystycznym w którym pożegnamy się z przedszkolem. Wyrazimy swoją wdzięczność dla naszych Pań z którymi przez tak długi czas wychowywaliśmy się i wzrastaliśmy.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo MAC Edukacja

  • Każde dziecko jest indywidualnością,  ma inne zainteresowania, zdolności i w różnym tempie nabywa te same  umiejętności, dlatego podczas wyboru programu, w grupie „Kaczuszki” zwróciłyśmy uwagę na to, aby planowanie pracy nauczyciela pozwalało na wsparcie rozwoju dziecka we wszystkich obszarach.  Główny cel programu opiera się na rozwijaniu kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy  dziecięcej aktywności.
  • Program uwzględnia współczesne koncepcje wychowania przedszkolnego i jest zgodny  z obowiązującą  podstawą programową wychowania przedszkolnego. Koncepcja programu służy ukierunkowanemu wspomaganiu rozwoju dzieci od adaptacji przedszkolnej do zbudowania gotowości szkolnej.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program zakłada, że nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i jego potrzebach (learnercentred teaching). Dziecko jest podmiotem, a więc cele nauczania oraz wszystkie metody i techniki pracy dostosowane są do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego ucznia. Jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych w procesie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest rozbudzanie ich ciekawości. Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w procesie dydaktycznym dla tej grupy wiekowej ważne miejsce zajmuje poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata, toteż treści programu zawierają elementy, które budzą w dzieciach zaciekawienie tym, co dzieje się wokół nich, a jednocześnie uczą tolerancji wobec tego co inne. Wyrazem takiego podejścia jest wykorzystanie kontekstu ze świata dziecka, jego otoczenia i wrażliwości.W nauczaniu języka angielskiego małych dzieci bardzo ważne jest czynne wykorzystanie ich naturalnego i swobodnego podejścia do przyswajania języka. W tym wieku zapamiętują one nowo poznane słowa, powtarzając je głośno i ucząc się poprzez ruch, doznania wzrokowe i słuchowe, lubią śpiewać piosenki, ale potrafią skoncentrować uwagę na jednym zadaniu tylko przez krótki czas.

Program poświęca wiele uwagi stałemu motywowaniu dzieci do rozwijania umiejętności językowych. Interesujące treści nauczania, bogaty i różnorodny zestaw metod i form pracy sprzyjają skutecznej aktywizacji uczniów. Dziecko w wieku przedszkolnym czerpie motywację do nauki języka przede wszystkim z samych zajęć, jeśli są one wystarczająco atrakcyjne.

Ponadto założeniem niniejszego programu jest ścisłe skorelowanie nauczania języka obcego z programem nauczania przedszkolnego. Nauczyciel języka powinien działać w stałym porozumieniu z osobą na co dzień zajmującą się grupą dzieci. Bardzo istotny w nauce języka jest również kontakt nauczyciela z rodzicami. Rodzice powinni być świadomi tego, że nauka angielskiego w przedszkolu to przede wszystkim uczenie się przez zabawę.