MOTYLKI

Aktualności, miesiąc CZERWIEC:

W pierwszym tygodniu skupimy się na rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych. Odpowiemy sobie na kilka ważnych pytań dotyczących cech, które łączą wszystkie dzieci. Będziemy świętować Dzień Dziecka, weźmiemy udział w zabawach sportowych w ogrodzie przedszkolnym, pokolorujemy kredami nasze przedszkole. Poznamy podstawowe prawa dzieci. Dowiemy się co to znaczy równe prawa?

W następnym tygodniu utrwalimy zasady bezpiecznej zabawy. Na przedszkolnym placu zabaw zwrócimy uwagę na bezpieczne korzystanie ze znajdujących się tam urządzeń; cierpliwe czekanie na swoją kolej do ich używania, oraz podpowiemy co można robić w domu, kiedy pada deszcz?

W kolejnym tygodniu poznamy wiadomości dotyczące przestrzeni kosmicznej i układu słonecznego, dowiemy się jak noc zamienia się w dzień, oraz różnice pomiędzy dniem i nocą. Pobudzimy ekspresję rozwijającą wyobraźnię i fantazję

Na koniec podejmiemy temat związany z uświadomieniem zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku na plaży, nad morzem, jeziorem i w górach, oraz poznamy sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

  • Fundamentem programu są innowacyjno-twórcze działania, opierające się na pedagogice transgresyjnej na podstawie, której powstaje pięć form aktywności dziecięcej: społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna w odniesieniu do ośmiu kompetencji kluczowych.
  • Dziecko jest osobą z własnymi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniem i potencjałem. Program ten pomoże naszym Motylkom we wspieraniu całościowego rozwoju dziecka uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program zakłada, że nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i jego potrzebach (learnercentred teaching). Dziecko jest podmiotem, a więc cele nauczania oraz wszystkie metody i techniki pracy dostosowane są do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego ucznia. Jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych w procesie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest rozbudzanie ich ciekawości. Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego w procesie dydaktycznym dla tej grupy wiekowej ważne miejsce zajmuje poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata, toteż treści programu zawierają elementy, które budzą w dzieciach zaciekawienie tym, co dzieje się wokół nich, a jednocześnie uczą tolerancji wobec tego co inne. Wyrazem takiego podejścia jest wykorzystanie kontekstu ze świata dziecka, jego otoczenia i wrażliwości. W nauczaniu języka angielskiego małych dzieci bardzo ważne jest czynne wykorzystanie ich naturalnego i swobodnego podejścia do przyswajania języka. W tym wieku zapamiętują one nowo poznane słowa, powtarzając je głośno i ucząc się poprzez ruch, doznania wzrokowe i słuchowe, lubią śpiewać piosenki, ale potrafią skoncentrować uwagę na jednym zadaniu tylko przez krótki czas.

Program poświęca wiele uwagi stałemu motywowaniu dzieci do rozwijania umiejętności językowych. Interesujące treści nauczania, bogaty i różnorodny zestaw metod i form pracy sprzyjają skutecznej aktywizacji uczniów. Dziecko w wieku przedszkolnym czerpie motywację do nauki języka przede wszystkim z samych zajęć, jeśli są one wystarczająco atrakcyjne.

Ponadto założeniem niniejszego programu jest ścisłe skorelowanie nauczania języka obcego z programem nauczania przedszkolnego. Nauczyciel języka powinien działać w stałym porozumieniu z osobą na co dzień zajmującą się grupą dzieci. Bardzo istotny w nauce języka jest również kontakt nauczyciela z rodzicami. Rodzice powinni być świadomi tego, że nauka angielskiego w przedszkolu to przede wszystkim uczenie się przez zabawę.