MYSZKI

Aktualności, miesiąc CZERWIEC:

W tym miesiącu zajmiemy się bardzo ciekawymi tematami:

 1. Jak żyrafa myje szyję?
 2. Na co czeka Pani Lato?
 3. Za co kochamy wakacje?
 4. Jak dać przedmiotom drugie życie?

Zgodnie z nimi:

 • porozmawiamy na temat zwierząt zamieszkujących sawannę, step i zoo;
 • zapoznamy się z różnymi i niezwykłymi roślinami;
 • dowiemy się jakie są oznaki lata;
 • dowiemy się w jakich miejscach możemy wypoczywać latem oraz jak przygotować się do wyjazdu na wakacje;
 • poruszymy temat bezpieczeństwa na wakacjach a także poznamy wakacyjne aktywności;
 • będziemy wykonywać prace plastyczne z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów: papieru, plastiku.

 

Spośród ciekawych wydarzeń zapamiętać trzeba:

 • Dzień Dziecka
 • Dzień Oceanów
 • Wycieczka do Wioski Indiańskiej
 • Wyjście na warsztaty taneczne
 • Pierwszy Dzień Lata
 • Pożegnanie starszaków

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

 • Każde dziecko jest inne ma inne zainteresowania, inne zdolności i w różnym tempie się rozwija, dlatego podczas wyboru programu, w grupie „Myszki” naszym priorytetem stało się to, aby planując swoją pracę Wspierać dzieci, zaspokajać ich potrzeby, Stwarzać warunki do samodzielnego myślenia.
 • Program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i jest oparty na dziecięcej aktywności w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny. Dzięki czemu dzieci będą  doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

„Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Autorka programu to nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada metodykę języka angielskiego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Program ten zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach wychowania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego, co umożliwia współpracę nauczycieli wychowawców z lektorami.

Zgodnie z założeniami programu, nauka języka odbywa się wyłącznie poprzez formę zabawy. Promowane jest systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do łatwiejszego startu w szkole, dzięki zdobytym podstawom języka obcego podczas edukacji przedszkolnej.

Tworzone sytuacje edukacyjne mają na celu rozbudzenie ciekawości dzieci językiem obcym, oswojenie się z nim. Założenia programu dążą do tego, aby dziecko posiadało świadomość innych kultur i języków, a także do tego, aby samo chciało je poznawać. „Na tym etapie nauczania zasadniczym celem jest nie tyle rozwój precyzyjnie określonych umiejętności językowych, ile uwrażliwianie dziecka na język angielski. Oznacza to oczywiście, że przedszkolak nabędzie pewnych umiejętności i wiedzy, ale ważniejsze będzie dla niego samo doświadczenie języka obcego i uświadomienie sobie, że istnieją różne sposoby porozumiewania się” (Kębłowska, 2017:12).

Najważniejszym celem programu jest budowanie motywacji dziecka do nauki języka obcego oraz rozumienie treści mówionych, zdobycie pewnego zasobu słownictwa, poznanie podstawowych fraz, a także umiejętność odpowiedniego reagowania na usłyszane komunikaty.