MYSZKI

Aktualności, miesiąc GRUDZIEŃ:

Pierwszy tydzień nasze przedszkole zamieni się w pracownię Świętego Mikołaja. Będziemy mieli szansę chodź na chwilę zamienić się w pomocników Świętego Mikołaja czyli w elfów!. W każdej  grupie będą wykonywane konkretne zadania w których będziemy aktywnie brali udział. Przecież co to za święta bez prezentów i niespodzianek. Nie możemy zapomnieć o najważniejszym spotkaniu ze Świętym Mikołajem. Przygotujemy się do tego spotkania i nauczymy się piosenki pt: „Mikołajkowa piosenka” oraz wykonamy pracę plastyczną „Czapka Mikołaja”. W tym tygodniu również czekać będzie na nas odkrywanie poszczególnych zadań grudniowych, pomoże nam w tym kalendarz adwentowy. Codziennie odkrywać będziemy nowe zadania do wykonania. Poznamy zapis litery e, E. Ćwiczyć będziemy sylabizowanie. Zapoznamy się z zapisem cyfry 7.

W kolejnym tygodniu postaramy się odpowiedzieć na pytanie jakie sporty uprawia Pani Zima?.  Wysłuchamy opowiadania A. Widzowskiej pt: „Zima czy lato?”, utrwalimy kolejność występowania pór roku. Poznamy zapis litery s, S, osłuchamy się z piosenką „List do Zimy”

a także wysłuchamy wiersza T. Fiutowskiej „Czy to już zima?” dzięki któremu utrwalimy dni tygodnia. Podczas zabaw badawczych będziemy mogli zaobserwować etapy topiącego się śniegu/lodu. Na zajęciach z zastosowaniem metody storytelling „Zimowa olimpiada sportowa” zapoznamy się ze sportami zimowymi oraz porozmawiamy o naszych ulubionych zabawach na śniegu.

O czym w święta każdy z nas pamięta? Tego wszystkiego dowiemy się w trzecim tygodniu grudnia. Będzie to tydzień z zapoznawaniem się z naszymi polskimi tradycjami Świąt Bożego Narodzenia a także dowiemy jak święta te obchodzone są w innych krajach. Nauczymy się śpiewać polskie kolędy. Będziemy również przygotowywać się do przedstawienia Bożonarodzeniowego „Jasełka”. Przeprowadzimy rozmowę na temat jak ty i twoja rodzina spędzacie Święta Bożego Narodzenia?. Wysłuchamy opowiadania A. Widzowskiej pt. „Bo tak”.  Poznamy zapis kolejnej litery b, B oraz utrwalimy zapis cyfrowy liczb 0-7 podczas zabaw tematycznych . Wykonamy prace plastyczne „Świąteczna bombka”, „Stroik świąteczny”.

Ostatni tydzień to tematyka Żywiołów. Wysłuchamy opowiadania „Cztery żywioły”, posłuchamy o cechach żywiołu ognia, wody, ziemi oraz jaką rolę pełnią w życiu człowieka. Słuchając piosenki „Żywioły” udzielimy odpowiedzi na pytanie co to jest żywioł? oraz co to znaczy, że światem rządzą żywioły?.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

  • Każde dziecko jest inne ma inne zainteresowania, inne zdolności i w różnym tempie się rozwija, dlatego podczas wyboru programu, w grupie „Myszki” naszym priorytetem stało się to, aby planując swoją pracę Wspierać dzieci, zaspokajać ich potrzeby, Stwarzać warunki do samodzielnego myślenia.
  • Program jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i jest oparty na dziecięcej aktywności w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny. Dzięki czemu dzieci będą  doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

„Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Autorka programu to nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada metodykę języka angielskiego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Program ten zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach wychowania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego, co umożliwia współpracę nauczycieli wychowawców z lektorami.

Zgodnie z założeniami programu, nauka języka odbywa się wyłącznie poprzez formę zabawy. Promowane jest systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do łatwiejszego startu w szkole, dzięki zdobytym podstawom języka obcego podczas edukacji przedszkolnej.

Tworzone sytuacje edukacyjne mają na celu rozbudzenie ciekawości dzieci językiem obcym, oswojenie się z nim. Założenia programu dążą do tego, aby dziecko posiadało świadomość innych kultur i języków, a także do tego, aby samo chciało je poznawać. „Na tym etapie nauczania zasadniczym celem jest nie tyle rozwój precyzyjnie określonych umiejętności językowych, ile uwrażliwianie dziecka na język angielski. Oznacza to oczywiście, że przedszkolak nabędzie pewnych umiejętności i wiedzy, ale ważniejsze będzie dla niego samo doświadczenie języka obcego i uświadomienie sobie, że istnieją różne sposoby porozumiewania się” (Kębłowska, 2017:12).

Najważniejszym celem programu jest budowanie motywacji dziecka do nauki języka obcego oraz rozumienie treści mówionych, zdobycie pewnego zasobu słownictwa, poznanie podstawowych fraz, a także umiejętność odpowiedniego reagowania na usłyszane komunikaty.