NIEDŹWIADKI

Aktualności, miesiąc LISTOPAD:

Miesiąc listopad w grupie Niedźwiadki zapowiada się bardzo interesująco.

W pierwszym tygodniu dowiemy się co to znaczy rodzina oraz jak nazywają się jej członkowie. Co to są obowiązki i dlaczego należy się z nich wywiązywać, a także jakie czynności najczęściej wchodzą w  ich zakres. Dowiemy się  co to jest drzewo genealogiczne oraz jakie prawa  i obowiązki mają dzieci. Pod koniec pierwszego tygodnia  dowiemy się czym różnią się lub w czym są podobne obowiązki mieszkańców miasta i mieszkańców wsi.

W kolejnym tygodniu dowiemy się, jakiej jesteśmy narodowości i jak się nazywa kraj, w którym mieszkamy. Gdzie na mapie znajdują się stolica Polski i miejscowość, w której mieszkamy. Poznamy symbole narodowe: flagę Polski i co symbolizują kolory na niej. W jakim celu wywiesza się flagę oraz jak wygląda godło Polski. Dlaczego obowiązkiem każdego Polaka jest otaczanie symboli narodowych szacunkiem, czcią oraz dlaczego i w jaki sposób Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości

W następnym tygodniu omówimy, co to jest legenda, jaką treść mają wybrane legendy, czy wszystkie smoki wyglądają tak samo. Z jakich potraw słyną wybrane regiony Polski i gdzie są wypiekane pierniki i obwarzanki, co to jest kwaśnica i jak się ją przyrządza. Omówimy stroje i melodie charakterystyczne dla Kujaw i okolic Krakowa oraz jak wygląda mapa Polski i jakie nazwy mają wybrane miasta.

W ostatnim tygodniu porozmawiamy o kosmosie, o tym jak wygląda Układ Słoneczny i jak nazywają się planety krążące wokół Słońca. Wgłębimy się w wygląd Słońca i gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy, wygląd Księżyca oraz planety, na której mieszkamy, jak wygląda rakieta i czym zajmuje się kosmonauta

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

Program opracowany jest w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Oparty jest na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka.

Założeniem programu jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Zwraca także szczególną uwagę na jego podmiotowe traktowanie – dziecko jest odrębną jednostką, mającą tożsamość i prawo do odmienności. Ważne jest zatem umożliwienie mu odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń.

Wybrany „Program nauczania przedszkolnego” umożliwia pracę różnorodnymi metodami pracy (m.in.: metodami aktywizującymi, angażującymi zmysły, praktycznymi oraz programowymi i eksponującymi), tak by dziecko stało się czynnym i aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się, a w konsekwencji kształtowało się jako człowiek poszukujący, twórczy i rozumiejący otaczający go świat.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach wychowania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego w ramach różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym powinno być zatem włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i skoordynowane z tym, czym dzieci aktualnie zajmują się na innych zajęciach, oraz powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.

Głównym celem programu jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Podstawowe umiejętności, które należy rozwijać to rozumienie mowy oraz znajomość słownictwa, co stanie się bazą do późniejszego rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Ważne jest tu także budowanie pozytywnej motywacji dziecka oraz zwrócenie uwagi na różnorodność zadań i ćwiczeń, tak by zajęcia języka angielskiego były dla dzieci inspirujące i ciekawe.