NIEDŹWIADKI

Aktualności, miesiąc MARZEC:

W pierwszym tygodniu wgłębimy się w świat dinozaurów i smoków. Dowiemy się jakimi zwierzętami były dinozaury. Czym się żywiły oraz co oznaczają pojęcia roślinożerny i mięsożerny. Uczestnicząc w zabawach: Być jak dinozaur, Gdzie spotkam smoki?, Wystawa dinozaurów, Mały dinozaur i duży dinozaur dowiemy się czym różnią się dinozaury od smoków, gdzie żyły smoki. Zapoznamy się również z pracą, którą wykonuje paleontolog.

W drugim tygodniu omówimy pogodę, jaka jest charakterystyczna dla miesiąca marzec. Przypomnimy sobie jak należy się ubrać, wybierając się na wczesnowiosenny spacer lub wycieczkę. Zapoznamy się z przysłowiami o marcowej pogodzie. Zgłębimy wiedzę na temat żywiołów przyrody i jakie zagrożenia mogą powodować. Kim jest meteorolog i czym zajmuje się stacja meteorologiczna oraz co to są znaki synoptyczne i jak prowadzić kalendarz pogody.

W kolejnym tygodniu słuchając opowiadania suknia Pani Wiosny dowiemy się, jakie są pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny. Następnie pracując z tablicą demonstracyjną omówimy, co to jest pole i jakie zwierzęta znajdują tam pożywienie, jak wygląda pole w okresie przedwiośnia. Opiszemy prace, jakie wykonuje się w ogrodzie wczesną wiosną, jakich narzędzi używa się najczęściej do prac w ogrodzie. Oglądając albumy ptaków dowiemy się jakie ptaki wracają do nas wiosną, zapoznamy się z ich wiosennymi zwyczajami oraz jak brzmią głosy najbardziej znanych ptaków.

W ostatnim tygodniu miesiąca marzec skupimy się  na o wyjaśnieniu z czego są zrobione wybrane produkty, np.: dzbanek, chleb, ser biały, sweter oraz papier i jakie są ich etapy produkcji. Wykonując prace techniczno-plastyczne: Gliniany ptaszek, Owieczki będziemy rozwijać sprawności manualne. Poznamy wybrane zawody, takie jak np.: garncarz, rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca, drwal.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

Program opracowany jest w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Oparty jest na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka.

Założeniem programu jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Zwraca także szczególną uwagę na jego podmiotowe traktowanie – dziecko jest odrębną jednostką, mającą tożsamość i prawo do odmienności. Ważne jest zatem umożliwienie mu odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń.

Wybrany „Program nauczania przedszkolnego” umożliwia pracę różnorodnymi metodami pracy (m.in.: metodami aktywizującymi, angażującymi zmysły, praktycznymi oraz programowymi i eksponującymi), tak by dziecko stało się czynnym i aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się, a w konsekwencji kształtowało się jako człowiek poszukujący, twórczy i rozumiejący otaczający go świat.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach wychowania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego w ramach różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym powinno być zatem włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i skoordynowane z tym, czym dzieci aktualnie zajmują się na innych zajęciach, oraz powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.

Głównym celem programu jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Podstawowe umiejętności, które należy rozwijać to rozumienie mowy oraz znajomość słownictwa, co stanie się bazą do późniejszego rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Ważne jest tu także budowanie pozytywnej motywacji dziecka oraz zwrócenie uwagi na różnorodność zadań i ćwiczeń, tak by zajęcia języka angielskiego były dla dzieci inspirujące i ciekawe.