NIEDŹWIADKI

Aktualności, miesiąc CZERWIEC:

Przed nami czerwiec. Pierwsze letnie dni przyniosą nam mnóstwo atrakcji i cudownych chwil. Na zajęciach na początku miesiąca mówić będziemy o zwierzętach egzotycznych. Poznamy wiele ciekawostek z ich życia. Następnie z uśmiechem wejdziemy w tematykę związaną z kolejną porą roku – z latem oraz wakacyjnymi wyjazdami. Miesiąc zakończymy szukając odpowiedzi na pytanie „jak dać przedmiotom drugie życie?”.

Poza pouczającymi zajęciami czekać na nas będą:

  • wyjście do biblioteki
  • zabawy na dmuchanym zamku z okazji dnia dziecka
  • piknik na trawie
  • kolejna wycieczka autokarowa
  • życzenia dla taty z okazji jego święta

Oraz…

  • uroczyste pożegnanie z przedszkolem… To już ostatni miesiąc naszej wspólnej przygody…

Czerwiec będzie zatem przeplatał moc pozytywnych emocji, jak i smutne westchnienia związane z rozstaniem. Na razie

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

Program opracowany jest w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Oparty jest na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka.

Założeniem programu jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Zwraca także szczególną uwagę na jego podmiotowe traktowanie – dziecko jest odrębną jednostką, mającą tożsamość i prawo do odmienności. Ważne jest zatem umożliwienie mu odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń.

Wybrany „Program nauczania przedszkolnego” umożliwia pracę różnorodnymi metodami pracy (m.in.: metodami aktywizującymi, angażującymi zmysły, praktycznymi oraz programowymi i eksponującymi), tak by dziecko stało się czynnym i aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się, a w konsekwencji kształtowało się jako człowiek poszukujący, twórczy i rozumiejący otaczający go świat.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach wychowania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego w ramach różnych obszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym powinno być zatem włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i skoordynowane z tym, czym dzieci aktualnie zajmują się na innych zajęciach, oraz powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.

Głównym celem programu jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Podstawowe umiejętności, które należy rozwijać to rozumienie mowy oraz znajomość słownictwa, co stanie się bazą do późniejszego rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Ważne jest tu także budowanie pozytywnej motywacji dziecka oraz zwrócenie uwagi na różnorodność zadań i ćwiczeń, tak by zajęcia języka angielskiego były dla dzieci inspirujące i ciekawe.