PSZCZÓŁKI

Aktualności, miesiąc LUTY:

W tym miesiącu zajmiemy się bardzo ciekawymi tematami:

 1. Kim będę, gdy dorosnę?
 2. Co łączy kurę i dinozaura?

 

    Zgodnie z nimi:

 • Poznamy wybrane zawody i ich specyfikę
 • Utrwalimy wiedzę o dinozaurach
 • Nauczymy się również rozpoznawać, nazywać i pisać poznane litery [C], [P]
 • Poznamy zapis cyfrowy liczby [10]
 • Zapoznamy się ze znakami matematycznymi [+]
 • Poznamy proste działania matematyczne, dodając i odejmując

 

     Poza tym w lutym czekają nas:                                                  

 • Ferie , a więc czas zimowego wypoczynku i zabaw na śniegu

 

Wszystkim  życzymy udanych, bezpiecznych ferii!!!

    Po nich:

 • 02. Walentynki

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo MAC Edukacja

Dokonując wyboru programu w grupie „Pszczółki”

wzięłyśmy przede wszystkim pod uwagę następujące kwestie:

 • Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej (społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna) z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka.
 • Program wychowania przedszkolnego jest podstawą do planowania codziennej pracy pedagogicznej, podczas której nauczyciel wspiera dziecko we wszystkich jego obszarach rozwoju i pomaga osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

„Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Autorka programu to nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada metodykę języka angielskiego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Program ten zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach wychowania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego, co umożliwia współpracę nauczycieli wychowawców z lektorami.

Zgodnie z założeniami programu, nauka języka odbywa się wyłącznie poprzez formę zabawy. Promowane jest systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do łatwiejszego startu w szkole, dzięki zdobytym podstawom języka obcego podczas edukacji przedszkolnej.

Tworzone sytuacje edukacyjne mają na celu rozbudzenie ciekawości dzieci językiem obcym, oswojenie się z nim. Założenia programu dążą do tego, aby dziecko posiadało świadomość innych kultur i języków, a także do tego, aby samo chciało je poznawać. „Na tym etapie nauczania zasadniczym celem jest nie tyle rozwój precyzyjnie określonych umiejętności językowych, ile uwrażliwianie dziecka na język angielski. Oznacza to oczywiście, że przedszkolak nabędzie pewnych umiejętności i wiedzy, ale ważniejsze będzie dla niego samo doświadczenie języka obcego i uświadomienie sobie, że istnieją różne sposoby porozumiewania się” (Kębłowska, 2017:12).

Najważniejszym celem programu jest budowanie motywacji dziecka do nauki języka obcego oraz rozumienie treści mówionych, zdobycie pewnego zasobu słownictwa, poznanie podstawowych fraz, a także umiejętność odpowiedniego reagowania na usłyszane komunikaty