PSZCZÓŁKI

Aktualności, miesiąc CZERWIEC:

W tym miesiącu utrwalimy wiadomości na temat praw dziecka. Uzyskamy Informacje o dzieciach żyjących w innych kulturach. Wyjaśnimy pojęcia: tolerancja, akceptacja, dobry przyjaciel. Wymienimy i omówimy cechy dobrego przyjaciela. Porozmawiamy na temat sposobów spędzania czasu wolnego latem. Podamy propozycje letnich zabaw. Poznamy wybrane gatunki letnich kwiatów i utrwalimy wiadomości na temat charakterystycznych cech lata. Przypomnimy sobie zasady zachowania, których należy przestrzegać w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.

Będziemy również wspólnie z wszystkimi dziećmi świętować w naszym przedszkolu Dzień Dziecka oraz pojedziemy na wycieczkę do Nadleśnictwa Kruszyn.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo MAC Edukacja

Dokonując wyboru programu w grupie „Pszczółki”

wzięłyśmy przede wszystkim pod uwagę następujące kwestie:

  • Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej (społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna) z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka.
  • Program wychowania przedszkolnego jest podstawą do planowania codziennej pracy pedagogicznej, podczas której nauczyciel wspiera dziecko we wszystkich jego obszarach rozwoju i pomaga osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

„Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Autorka programu to nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada metodykę języka angielskiego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Program ten zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach wychowania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego, co umożliwia współpracę nauczycieli wychowawców z lektorami.

Zgodnie z założeniami programu, nauka języka odbywa się wyłącznie poprzez formę zabawy. Promowane jest systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do łatwiejszego startu w szkole, dzięki zdobytym podstawom języka obcego podczas edukacji przedszkolnej.

Tworzone sytuacje edukacyjne mają na celu rozbudzenie ciekawości dzieci językiem obcym, oswojenie się z nim. Założenia programu dążą do tego, aby dziecko posiadało świadomość innych kultur i języków, a także do tego, aby samo chciało je poznawać. „Na tym etapie nauczania zasadniczym celem jest nie tyle rozwój precyzyjnie określonych umiejętności językowych, ile uwrażliwianie dziecka na język angielski. Oznacza to oczywiście, że przedszkolak nabędzie pewnych umiejętności i wiedzy, ale ważniejsze będzie dla niego samo doświadczenie języka obcego i uświadomienie sobie, że istnieją różne sposoby porozumiewania się” (Kębłowska, 2017:12).

Najważniejszym celem programu jest budowanie motywacji dziecka do nauki języka obcego oraz rozumienie treści mówionych, zdobycie pewnego zasobu słownictwa, poznanie podstawowych fraz, a także umiejętność odpowiedniego reagowania na usłyszane komunikaty