SOWY

Aktualności, miesiąc GRUDZIEŃ:

Na początku grudnia będziemy z niecierpliwością oczekiwać nadejścia świętego Mikołaja, do którego napiszemy list. W tym tygodniu wyruszymy do planetarium do Torunia, by razem spojrzeć w niebo i zaobserwować gwiazdy. Innego dnia wybierzemy się również do sali zabaw, by wspólnie pohasać. Zapoznamy się także z zadaniami z adwentowego kalendarza. Odkryjemy literę k, K: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Nauczymy się jej zapisu podczas wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych. Zapoznamy się również z zapisem cyfrowym liczby 6, utrwalimy umiejętność przeliczania na kolorowych liczmanach.

W kolejnym tygodniu wysłuchamy opowiadania Agaty Widzowskiej Przygoda mikołaja, z którego dowiemy się, jak w innych krajach obchodzi się Mikołajki. Nauczymy się piosenki Pomocnik mikołaja oraz wykonamy pracę plastyczną Świąteczna skarpeta. Odkryjemy literę E, e : małą i wielką, drukowaną i pisaną. Najpierw nauczymy się pisać ją po śladzie a potem samodzielnie. Zapoznamy się także z zapisem cyfrowym liczby 7. Porozmawiamy o zawodzie górnika i poznamy elementy jego galowego stroju. Cały tydzień będziemy dekorować salę, stroić choinkę, przygotowywać przysmaki dla Świętego Mikołaja.

Następnie przywitamy ciepło Panią Zimę. Zastanowimy się, które sporty zimowe lubimy najbardziej. Przypomnimy zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw na świeżym powietrzu w mroźne dni a wykonując pracę plastyczną Mój strój na sanki, utrwalimy wiedzę o ubierze adekwatnym do omawianej pory roku. Na postawie wiersza Jana Brzechwy Tydzień nauczymy się nazw dni tygodnia. Podczas Zimowych zabaw badawczych zaobserwujemy właściwości śniegu i lodu. W czasie zajęć dydaktycznych odkryjemy literę s, S, poznamy zasadę jej pisowni, którą utrwalimy podczas ćwiczeń.

Grudzień zakończymy jak zwykle ciepło i rodzinnie, przygotowaniami się do Jasełek. Opowiemy o bożonarodzeniowych tradycjach. Namalujemy wodą choinkę, upieczemy pierniki. A na zajęciach Matematyczne święta  rozwiniemy umiejętność myślenia matematycznego. Przez cały tydzień w naszej sali będą wybrzmiewały dźwięki kolęd i piosenki  Wesoły pochód. Zapoznamy się z pisownią litery b, B jak bombka J

Na zajęciach językowych dzieci utrwalą słownictwo związane z zabawkami/ Toys.  Będziemy budować wieżę z kart obrazkowych, wyszukiwać ukryte zabawki z pomocą gry Warm and cold, nauczymy się piosenki Toys song oraz zaprojektujemy zabawkę naszych marzeń.

W zabawkowych przygodach towarzyszyć nam będzie robot Emys, dzięki, któremu ten temat stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny 🙂 W kolejnych tygodniach zaczniemy świąteczne przygotowanie do naszego Christmas time. Nauczymy się piosenki S-A-N-T-A, dzięki której dzieci śpiewająco utrwalą angielski alfabet. Zagramy w zabawę ruchową Try to steal Santa’s hat , utrwalając w ten sposób części Mikołajkowej garderoby. Z pomocą piosenki We wish you a Merry Christmas, wspólnie nauczymy się składać świąteczne życzenia.  Wykonamy również nasze kolejne grudniowe zadanie z projektu kulinarno-językowego, którym jest pieczenie pierników/ gingerbread. Będziemy je pięknie dekorować, by później użyć ich w zabawie Who took the cookies from the cookie box?.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

Naszym celem jest wsparcie całkowitego rozwoju dziecka poprzez realizację procesu opieki, wychowania, nauczania-uczenia się, co umożliwi dzieciom odkrywanie własnych możliwości, gromadzenie doświadczeń. Chcemy, by w efekcie takiego wsparcia, dzieci osiągnęły dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Właśnie dlatego w grupie „Mądre Sowy” jest realizowany „Program wychowania przedszkolnego” oparty na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych. Uwzględnia rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka. Zawiera także ustawowe wytyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program Egis do nauki języka angielskiego w przedszkolu zakłada rozwój umiejętności komunikacyjnych poprzez nauczanie skoncentrowane na dziecku i jego potrzebach (learner-centred teaching). Cele nauczania oraz wszystkie metody i techniki pracy są dostosowane do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego ucznia. Program stwarza sytuacje, w których dzieci będą umacniały poczucie własnej wartości (self-esteem) i wiary we własne możliwości (self-confidence), dzięki czemu ich motywacja do nauki języka angielskiego jest dużo wyższa. Ponadto program nauczania języka angielskiego jest zintegrowany z programem wychowania przedszkolnego zapewniając tym samym spójność celów wychowawczych i edukacyjnych.