SOWY

Aktualności, miesiąc MARZEC:

Marzec rozpoczniemy od rozważań o sztuce. Okryjemy literę r, R: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Wysłuchamy opowiadania Agaty Widzowskiej Sztuka niejedno ma imię. Zagramy w zabawę dydaktyczną Co możemy zobaczyć w muzeum? Zapoznamy się ze znakiem matematycznym [-]. Podczas zajęć plastycznych wykonamy pracę Złote drzewo.

W kolejnym tygodniu zastanowimy się, o czym marzą zwierzęta, na podstawie opowiadania Barbary Szelągowskiej Psie smutki i radości, dowiemy się, jakie są ich troski. Okryjemy literę w, W: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Podczas rozwiązywania zagadek matematycznych, utrwalimy umiejętność przeliczania i myślenia matematycznego. Nauczymy się rozpoznawać i nazywać leśne zwierzęta. Będziemy śpiewać piosenkę Odgłosy. Podczas wykonywania pracy plastycznej Jak pies z kotem, udoskonalimy precyzyjne wycinanie i przyklejanie wg instrukcji.

W marcu jak w garcu – wyjaśnimy znaczenie tego przysłowia i porozmawiamy o zmiennej pogodzie towarzyszącej przedwiośniu. Podczas zajęć Deszczowa matematyka, rozwiniemy umiejętności dodawania i odejmowania. Motyw deszczowy pojawi się także w trakcie wykonywania pracy plastycznej Deszczowy dzień i parasol. Okryjemy literę n, N: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Zapoznamy się również z obiegiem wody w przyrodzie.

W tym tygodniu posadzimy wiosenne kwiaty, aby w ten sposób przygotować się do nadejścia Pani Wiosny. Nauczymy się piosenki Kotki Wiosny. Podczas spacerów będziemy szukać oznak tej pięknej pory roku. Okryjemy literę f, F: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Zapoznamy się z budową roślin na przykładzie tulipana. Podczas zajęć plastycznych stworzymy wiosennego motyla. Przywitamy wiosnę w uroczystym, kwietnym pochodzie.

Marzec zakończymy rozważeniami, w jaki sposób otrzymujemy codzienne produkty – chleb, ser, papier, wełnę. Po wysłuchaniu opowiadania Barbary Szelągowskiej Wycieczka do Biskupina, dowiemy się, czym jest glina. Udoskonalimy umiejętność formułowania wypowiedzi podczas omawiania etapów powstawania wełny. Wykonamy pracę plastyczną Mleczna farma. Rozwiniemy myślenie logiczne podczas poznawania etapów powstawania chleba. Okryjemy literę g, G: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

Miesiąc marzec zaczniemy od utrwalenia słownictwa związanego z zawodami, głównie dzięki piosence Jobs. Dzieci będą potrafiły powiedzieć kim chciałyby zostać w przyszłości I want to be a pilot/ a teacher/a doctor. Następnie porozmawiamy o pojazdach, transporcie utrwalając w ten sposób tradycyjną piosenkę angielską The wheels on the bus. Będziemy także świętować Dzień Św. Patryka/ St. Patrick’s Day. W tym celu ubierzemy się na zielono oraz będziemy poszukiwać szczęścia podążając za koniczynkami. Utrwalimy  też piosenkę Rainbow Colours  oraz narysujemy wiosnę na przedszkolnym placu zabaw. Wykonamy wiosenną książeczkę utrwalając tym sposobem poznane słownictwo i zwroty w języku angielskim. Dopasujemy ubrania do wiosennej pogody dzięki zabawie Put o your.. Zagramy w językowego Twistera a z kolorową chustą animacyjną wybierzemy się na pobliską polankę by wspólnie na świeżym powietrzy pobawić się po angielsku. Następnie poznamy zwyczaje obchodzenia Świąt w Wielkiej Brytanii, między innymi Easter egg hunt czy tworzenie kapelusza wielkanocnego Easter Bonnet. 

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

Naszym celem jest wsparcie całkowitego rozwoju dziecka poprzez realizację procesu opieki, wychowania, nauczania-uczenia się, co umożliwi dzieciom odkrywanie własnych możliwości, gromadzenie doświadczeń. Chcemy, by w efekcie takiego wsparcia, dzieci osiągnęły dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Właśnie dlatego w grupie „Mądre Sowy” jest realizowany „Program wychowania przedszkolnego” oparty na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych. Uwzględnia rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka. Zawiera także ustawowe wytyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program Egis do nauki języka angielskiego w przedszkolu zakłada rozwój umiejętności komunikacyjnych poprzez nauczanie skoncentrowane na dziecku i jego potrzebach (learner-centred teaching). Cele nauczania oraz wszystkie metody i techniki pracy są dostosowane do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego ucznia. Program stwarza sytuacje, w których dzieci będą umacniały poczucie własnej wartości (self-esteem) i wiary we własne możliwości (self-confidence), dzięki czemu ich motywacja do nauki języka angielskiego jest dużo wyższa. Ponadto program nauczania języka angielskiego jest zintegrowany z programem wychowania przedszkolnego zapewniając tym samym spójność celów wychowawczych i edukacyjnych.