SOWY

Aktualności, miesiąc CZERWIEC:

Pierwszy tydzień czerwca rozpoczniemy od świętowania Dnia Dziecka.  Będziemy rozmawiać o prawach najmłodszych. Sówki za pomocą kropek przeniosą na papier swoje marzenia. Na zajęciach matematycznych zajmą się mierzeniem odległości i wysokości. Zainspirowani wierszem A. Widzowskiej Dzieci na Ziemi, wykonają grupową pracę plastyczną dotyczącą zabaw. Tydzień zakończymy rozważeniami na temat  tego, co nas różni, a co zbliża. Ułożymy  także zgodnie z chronologią  historyjkę obrazkową o osobach niepełnosprawnych.

W następnym tygodniu zaczniemy marzyć o wakacjach. Przeniesiemy się na letni wypoczynek podczas omawiania wiersza L. Łącz Letnie wakacje. Farbami akwarelowymi wykonamy pracę plastyczną Wakacyjna wyprawa. Nauczymy się piosenki Lato w kawiarence. Podczas zajęć matematycznych utrwalimy znajomość figur geometrycznych, ułożymy z nich rytmy. Dopasujemy także elementy garderoby do miejsca wakacyjnego pobytu i wyposażymy walizkę małego urlopowicza. Pod koniec tygodnia rozwiążemy również zagadki dotyczące lata.

Skoro już dowiemy się wszystkiego na temat podróżowania, wybierzemy się na przedszkolną wycieczkę. Podczas zabaw badawczych odkryjemy, za co lubimy lato. Będziemy uczestniczyć  w zabawach z chustą animacyjną do piosenki Moje marzenia.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”, dlatego cały tydzień poświęcimy aktywności fizycznej, tak niezbędnej do odpowiedniego funkcjonowania małych i dużych organizmów. Po wysłuchaniu opowiadania P. Beręsewicza Wyścigi, porozmawiamy o zasadzie fair play towarzyszącej sportowym zmaganiom. Na zajęciach matematycznych utrwalimy umiejętność przeliczania w zakresie 6. Wykonamy także ulotkę promującą zdrowy styl życia.

Czerwiec zakończymy podróżami po Polsce. Zwiedzimy Toruń i zapoznamy się z Legendą o flisaku i żabach i wykonamy do niej ilustrację. Przeniesiemy się do Krakowa i oswoimy smoka wawelskiego, wykonując jego podobiznę. Następnie wybierzemy się nad morze, by podczas zabaw matematycznych utrwalić umiejętność  przeliczania i opisywania różnic za pomocą różnych zmysłów. Naszą podróż zakończymy w górach i weźmiemy udział w teście wiedzy, co jest nam w tych okolicach niezbędne.

Czerwiec zaczniemy śpiewająco od utrwalenie piosenki Over the deep blue sea. Zbudujemy wieżę ze słownictwem związanym z wakacjami i latem, zagramy w zabawę dydaktyczną I have…who has.. oraz w letnie interaktywne memory. Utrwalimy słownictwo i zwroty związane z ubraniami letnimi, pakując walizkę na wyjazd zagraniczny oraz weźmiemy aktywny udział w wodnych eksperymentach językowych. Następnie przeniesiemy się na morze odkrywając pirackie skarby w piosence Pirate Song, nie zabraknie też zabawy w rekina i głodne ośmiornice. Na placu zabaw pobawimy się w podchody, odnajdując ukryte tam letnie zadania prowadzące nas do skarbu.

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wydawnictwo: MAC Edukacja

Naszym celem jest wsparcie całkowitego rozwoju dziecka poprzez realizację procesu opieki, wychowania, nauczania-uczenia się, co umożliwi dzieciom odkrywanie własnych możliwości, gromadzenie doświadczeń. Chcemy, by w efekcie takiego wsparcia, dzieci osiągnęły dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Właśnie dlatego w grupie „Mądre Sowy” jest realizowany „Program wychowania przedszkolnego” oparty na aktywności dziecięcej w odniesieniu do kompetencji kluczowych. Uwzględnia rozwój psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka. Zawiera także ustawowe wytyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Program Egis do nauki języka angielskiego w przedszkolu zakłada rozwój umiejętności komunikacyjnych poprzez nauczanie skoncentrowane na dziecku i jego potrzebach (learner-centred teaching). Cele nauczania oraz wszystkie metody i techniki pracy są dostosowane do aktualnego etapu rozwoju poznawczego i emocjonalnego ucznia. Program stwarza sytuacje, w których dzieci będą umacniały poczucie własnej wartości (self-esteem) i wiary we własne możliwości (self-confidence), dzięki czemu ich motywacja do nauki języka angielskiego jest dużo wyższa. Ponadto program nauczania języka angielskiego jest zintegrowany z programem wychowania przedszkolnego zapewniając tym samym spójność celów wychowawczych i edukacyjnych.