ŻÓŁWIKI

Aktualności, miesiąc GRUDZIEŃ:

Coraz bliżej święta,  coraz bliżej święta…. Nie możemy się doczekać już świąt!!!

Ale po kolei: grudzień rozpoczniemy z przytupem. Nasze przedszkole zamieni się w Pracownię Święta Mikołaja. W każdej sali będziemy co innego wykonywać,  tym samym przygotowując się do Świąt.  Będziemy piec pierniki, pisać listy, robić prezenty i jeszcze wiele wiele innych fantastycznych rzeczy.

Nie możemy doczekać się również, aż będziemy mogli ozdobić choinkę w naszej sali. I oczywiście po prostu super by było gdyby spadło bardzo dużo śniegu,  żebyśmy mogli wyjść na plac porzucać się śnieżkami. 

Od 1.12 rozpoczniemy odliczanie do świąt.  W zeszłym roku ściągaliśmy bombki z rogów renifera. Ciekawe co w tym roku wymyśli dla nas Pani. Już nie możemy się doczekać!!!!!!

Realizowany w grupie program wychowania przedszkolnego:

Autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

 Wydawnictwo: MAC Edukacja

  • Jest w pełni zgodny z obowiązującą podstawą programową.
  • treści programowe oparte są o cztery obszary rozwoju dziecka i zadania przedszkola wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych w kontekście kompetencji kluczowych.
  • uwzględnia cele dotyczące wspomagania rozwoju dziecka w działaniach wychowawczo-edukacyjno-opiekuńczych.
  • uwzględnia włączenie dzieci o nieharmonijnym rozwoju i specjalnych potrzebach edukacyjnych do społeczności rówieśniczej.

 

Realizowany w grupie program języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym:

„Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkolnych zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku”

Autorka: dr Magdalena Kębłowska

Wydawnictwo: Express Publishing & EGIS

Autorka programu to nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada metodykę języka angielskiego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Program ten zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach wychowania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego, co umożliwia współpracę nauczycieli wychowawców z lektorami.

Zgodnie z założeniami programu, nauka języka odbywa się wyłącznie poprzez formę zabawy. Promowane jest systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do łatwiejszego startu w szkole, dzięki zdobytym podstawom języka obcego podczas edukacji przedszkolnej.

Tworzone sytuacje edukacyjne mają na celu rozbudzenie ciekawości dzieci językiem obcym, oswojenie się z nim. Założenia programu dążą do tego, aby dziecko posiadało świadomość innych kultur i języków, a także do tego, aby samo chciało je poznawać. „Na tym etapie nauczania zasadniczym celem jest nie tyle rozwój precyzyjnie określonych umiejętności językowych, ile uwrażliwianie dziecka na język angielski. Oznacza to oczywiście, że przedszkolak nabędzie pewnych umiejętności i wiedzy, ale ważniejsze będzie dla niego samo doświadczenie języka obcego i uświadomienie sobie, że istnieją różne sposoby porozumiewania się” (Kębłowska, 2017:12).

Najważniejszym celem programu jest budowanie motywacji dziecka do nauki języka obcego oraz rozumienie treści mówionych, zdobycie pewnego zasobu słownictwa, poznanie podstawowych fraz, a także umiejętność odpowiedniego reagowania na usłyszane komunikaty