12.10. poniedziałek  wyruszamy zwiedzić Pocztę Polską przy ul. Jagiellońskiej.
22.10. czwartek wychodzimy na zajęcia sportowe, projekt „Mały Mistrz” do SP 61.
26.10. poniedziałek będziemy bawić się  w SP Nr 41 na zajęcia j. angielskiego z okazji Halloween.