12  MARCA O GODZINIE 12.15  ODBĘDĄ SIĘ W GRUPIE ZAJĘCIA OTWARTE

Z ROBOTYKI, NA KTÓRE ZAPRZSZA PANI JUSTYNA.

TYDZIEŃ PÓŹNIEJ, TJ. 19 MARCA, JUŻ OD RANA ( 9.30 ), PAN FILIP ZAPRASZA ,,TANECZNIE” NA ZAJĘCIA ZE SWOIM UDZIAŁEM.

DUŻO RUCHU I MUZYKI BĘDZIE TAKŻE KOLEJNEGO DNIA O GODZINIE 11.00,      PODCZAS ZAJĘĆ OTWARTYCH Z RYTMIKI, KTÓRE POPROWADZI  PANI BASIA.

MĄDRE SOWY W MIESIĄCU MARCU PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO WIOSNY  I ŚWIĄT, DLATEGO 21-EGO POWITAJĄ UROCZYŚCIE PANIĄ WIOSNĘ, NATOMIAST 22.03. O GODZ. 17.00 ZAPRASZAJĄ SWOICH RODZICÓW, BY WSPÓLNIE Z NIMI PRZYGOTOWAĆ OZDOBY WIELKANOCNE.

ZAJĘCIA W  MARCU ZAKOŃCZY MISS MAJA, BAWIĄC SIĘ  Z DZIEĆMI  W JĘZYKU ANGIELSKIM – ( 26 MARCA, GODZ.10.00 ).

JAK WIĘC WIDZIMY, CZEKA NAS DUŻO WYDARZEŃ I ZWIĄZANYCH Z NIMI EMOCJI.