9 kwietnia grupa ” Mądre Sowy” uda się do SP nr 41 przy ul. Traugutta na przedstawienie przygotowane przez dzieci  z klasy 1-3.