• 18 czerwca o godzinie 11:00 dzieci z grupy Motylki serdecznie zapraszają na zajęcia otwarte z języka angielskiego które prowadzić będzie Pani Alex.
  • 19 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy Rodziców na zebranie podsumowujące II półrocze.