Przedszkole dbając o harmonijny rozwój i dobrą zabawę  swoich podopiecznych współpracuje w środowisku lokalnym  z wieloma instytucjami.

Klub Młodego Odkrywcy

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym przedszkolu rozpoczął działalność Klub Młodego Odkrywcy. Jest to projekt, którego koordynatorem jest Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Podstawową metodą pracy w KMO jest badanie i eksperymentowanie. Dzieci poprzez naturalną ciekawość świata, starają się odnaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania. Poprzez samodzielne działania lepiej przyswajają nową wiedzą, a dzięki działaniu w grupie rozwijają umiejętność współpracy i kompetencje społeczne. Na naszych zajęciach dzieci uczą się również kreatywnego i logicznego myślenia, szukając odpowiedzi na pytanie „Dlaczego tak się stało?”.

Opiekunowie KMO świadomie pozwalają dzieciom na samodzielne działania. Są ich towarzyszami w odkrywaniu, nie podają gotowych rozwiązań, ale zawsze służą pomocą i radą.

KMO to nie tylko nauka, ale również świetna zabawa.

Zespół Szkół Nr 14 w Bydgoszczy 

W ramach współpracy dzieci z obu placówek spotykają się podczas różnych działań o charakterze kulturalnym, takich jak przedstawienia, konkursy czy wspólne zabawy. Dzieci  z naszego przedszkola chętnie integrują się ze swoimi starszymi kolegami, którzy często są absolwentami „Wesołych serduszek”. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, poznają bibliotekę szkolną, sale przedmiotowe, uczestniczą w zajęciach komputerowych.  Dzięki  spotkaniom  starsze przedszkolaki poznają pobliską szkołę, jej  nauczycieli i łatwiej jest im  w sposób bezstresowy rozpocząć nowy etap edukacyjny. Nauczyciele obu placówek współpracują również wymieniając swoje doświadczenia a spotkania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami w przedszkolu pozwalają rodzicom już rok przed przestąpieniem przez ich pociechy progu szkoły dowiedzieć się w jaki sposób pomóc dziecku w  adaptacji do nowych warunkach.

Zespół Szkół Nr 32 w Bydgoszczy

Współpraca ze szkołą podstawową oraz przedszkolem opiera się głównie na spotkaniach dzieci do nich uczęszczających podczas pokazów swoich umiejętności takich jak teatrzyki czy  przedstawienia. Dzieci z grup starszaków biorą również udział w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli klas pierwszych.  Cyklicznie w każdym roku szkolnym wspólna zabawa podczas zajęć cyrkowych prowadzonych prze nauczycieli z tej szkoły jest wspaniałą zabawą dla dzieci tych starszych i młodszych. Starsi koledzy pokazują przedszkolakom różne „sztuczki” cyrkowe a maluszki chętnie próbują je powtarzać. Zostaliśmy również zaproszeni do projektu pod nazwą „AKADEMIA MAŁEGO OLOMPIJCZYKA”. W każdym miesiącu dzieci z najstarszych grup mają możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych na prawdziwej sali gimnastycznej w szkole, gdzie poznają różne dyscypliny sportu np. piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy itp. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej.

Szkoła podstawowa nr 41 w Bydgoszczy

Współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 41 mieszczącą się przy ul. Romualda Traugutta 12 w Bydgoszczy. W ramach owej kooperacji umożliwiamy naszym absolwentom kontynuację nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w wymiarze 5h tygodniowo. Dzięki wspólnie opracowanemu autorskiemu programowi nauczania języka obcego „Poznawaj świat z językiem angielskim”, mającym swą kontynuację w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej nr 41, nasi absolwenci mogą rozwijać swoje kompetencje językowe, niwelując tym samym „lekcyjną nudę” związaną z nauczaniem-uczeniem się tych samych treści programowych. W świetle innych szkół państwowych oferujących naukę języka angielskiego na poziomie podstawowym i w wymiarze 2h tygodniowo, dalsza nauka języka obcego w Szkole Podstawowej nr 41 okazuje się być pasją, otwierającą „okno na świat” 🙂

Nasza współpraca ma również charakter cykliczny, co miesiąc odbywają się zajęcia językowe zarówno w szkole jak i przedszkolu,  konkursy i przedstawienia teatralne, dzięki czemu dzieci mają  możliwość poznania nauczycieli, szkoły i otoczenia oraz zaprezentowania swoich umiejętności językowych na forum lokalnym.

Naszym priorytetem na kolejny rok współpracy jest udział w międzynarodowych projektach, takich jak: e-twinning czy ERASMUS+, w których szkoła uczestniczy już od kilku lat, a które to umożliwiają realne komunikowanie się z mieszkańcami innych krajów w języku angielskim za pomocą listów, pocztówek, blogów, internetowych komunikatorów, czy wspólnych spotkań ‘face to face’.

Współpraca z Akademickim Centrum Wolontariatu UKW w Bydgoszczy 

Projekt  „Logos- Wolontariat Logopedyczny”

W ramach tego projektu studenci Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy cyklicznie przeprowadzają logopedyczne zajęcia grupowe w najmłodszych grupach. Wspomagają także terapię logopedyczną dzieci z wadami wymowy oraz przeprowadzają zajęcia informacyjne i warsztatowe dla rodziców. Maluszki bardzo lubią spotkania z Paniami, z którymi jak same mówią robią gimnastykę buzi i języka. Dobry kontakt z dziećmi oraz różnorodne pomoce przygotowywane przez prowadzące sprawiają, że nasi wychowankowie po takich zajęciach jeszcze przez pewien czas robią różne minki i powtarzają odgłosy zapamiętane z zajęć. Studentki natomiast mają możliwość zdobycia doświadczenia i poznania pracy z małymi dziećmi nie tylko podczas praktyk pedagogicznych.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy

Stała i cykliczna współpraca z poradnią pozwala na prowadzenie na terenie naszej placówki różnego rodzaju działań wspomagających zarówno rodziców jak i nauczycieli w wychowaniu dzieci. Pani psycholog na prośbę rodziców obserwuje dzieci podczas zajęć przedszkolnych w grupie. Prowadzi cyklicznie punkt konsultacyjny dla rodziców, podczas którego rodzice mogą z nią porozmawiać i poradzić się, gdy mają wątpliwości dotyczące zachowań i rozwoju swoich milusińskich. Zgodnie z potrzebami rodziców prowadzone są również prelekcje i warsztaty.

Kontakt do poradni:
ul. Jana III Sobieskiego 10
85-060 Bydgoszcz
tel/fax: (52) 322-52-06
tel/fax: (52) 322-52-07
tel: (52) 322 34 21
tel. kom.: 667-662-984
e-mail: pppnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

Współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną

Filia nr 16 na Błoniu  ul. Broniewskiego 1

Zaczarowany świat książek poznajemy dzięki uprzejmości i bardzo ciekawym spotkaniom w bibliotece.  Panie bibliotekarki podczas comiesięcznych spotkań rozbudzają w przedszkolakach zamiłowanie do obcowania z książkami. Dzieci z grup 4,5 i 6 latków, najczęściej  nie potrafią jeszcze czytać, ale chętnie słuchają  utworów literackich i oglądają kolorowe ilustracje , zwłaszcza w otoczeniu wielu książek. Maluszki z naszego przedszkola nie chodzą jeszcze na tak długie spacery, dlatego Panie bibliotekarki odwiedzają nas w grupach „Pszczółki” i „Motylki”. Dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania.