W dniach 25 – 29 maja w holu przedszkola zostanie wywieszona lista obecności dzieci w dniu 5 czerwca.

Proszę Rodziców o wpisanie dziecka, które tego dnia będzie obecne w przedszkolu.