Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy Mądre Sowy na uroczystość „Pasowanie na Starszaka”, która odbędzie się 17 listopada o godzinie 17:00 w sali Mądre Sowy. Uroczystość będzie połączona z zebraniem dotyczącym wyników I diagnozy gotowości szkolnej.