17 listopada na godz. 17.oo dzieci z grupy Kaczuszki zapraszają Rodziców na pasowanie na przedszkolaka.