Dnia 21 maja dzieci z grupy Mądre Sowy  będą brały udział w podsumowaniu projektu edukacyjno- sportowego

” Mini- Mistrz”, w którym zostaną wręczone dyplomy i medale dla naszych sportowców.