PROGRAM ROCZNY PRACY PRZEDSZKOLA

Roczny plan pracy.

Każdy nowy rok szkolny niesie za sobą nowe wyzwania zarówno dla dzieci jak i nauczycieli w naszej placówce, dlatego corocznie bardzo dokładnie planujemy swoją pracę. Roczny plan pracy zawsze zawiera myśl przewodnią, która będzie nam towarzyszyła przez cały rok,  zgodną    z zainteresowaniami i potrzebami naszych wychowanków.

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym Przedszkolu odbyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium w Bydgoszczy.
Wynikiem ewaluacji był poziom wysoki dla pracy naszego Przedszkola w obszarze dwóch zagadnień, które wraz z wynikami prezentujemy poniżej.

img011

img012

img013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2021-2022

„Nasze emocje i uczucia” to tytuł tegorocznego Planu Pracy naszego przedszkola. Założeniem i celem planu jest wsparcie dzieci w aspekcie emocjonalnym i społecznym. Roczny Plan Pracy opracowano na bazie analizy programu nauczania wychowania przedszkolnego, potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym oraz zaistniałej sytuacji pandemicznej SARS COV19.  W okresie niepewności i wzmożonego niepokoju związanego z pandemią, uznaliśmy, że warto zająć się szerzej tą tematyką, aby pomóc naszym dzieciakom w tej trudnej sytuacji. Wskazuje się, że ograniczenie kontaktów i izolacja epidemiologiczna, wpływają negatywnie na samopoczucie psychofizyczne dzieci i młodzieży – mogą przyczyniać się do rozwoju chorób i problemów w funkcjonowaniu w grupie.

W celu realizacji założeń Planu opracowano programy i projekty, które będą sukcesywnie wdrażane wśród dzieci/ przedszkolaków.

  • „Magiczna moc bajek”
  • „Przyjaciele Zippiego”
  • Projekt czytelniczy „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
  • „Baw się z Weroniką, złe emocje znikną”
  • „Kolorowy tydzień”