PROGRAM ROCZNY PRACY PRZEDSZKOLA

Roczny plan pracy.

Każdy nowy rok szkolny niesie za sobą nowe wyzwania zarówno dla dzieci jak i nauczycieli w naszej placówce, dlatego corocznie bardzo dokładnie planujemy swoją pracę. Roczny plan pracy zawsze zawiera myśl przewodnią, która będzie nam towarzyszyła przez cały rok,  zgodną    z zainteresowaniami i potrzebami naszych wychowanków.

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym Przedszkolu odbyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium w Bydgoszczy.
Wynikiem ewaluacji był poziom wysoki dla pracy naszego Przedszkola w obszarze dwóch zagadnień, które wraz z wynikami prezentujemy poniżej.

img011

img012

img013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2019-2020

Temat przewodni: „Przedszkolaki poznają ciekawe zawody dorosłych”.

W tym roku szkolnym poznawać będziemy pracę zawodową naszych rodziców charakter tej pracy i specyfikę. Celem naszym jest wzbudzenie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej. Poznawanie miejsc związanych z ważną i potrzebną pracą dorosłych

Pragniemy również włączyć w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli lokalnego środowiska.