PROGRAM ROCZNY PRACY PRZEDSZKOLA

Roczny plan pracy.

Każdy nowy rok szkolny niesie za sobą nowe wyzwania zarówno dla dzieci jak i nauczycieli w naszej placówce, dlatego corocznie bardzo dokładnie planujemy swoją pracę. Roczny plan pracy zawsze zawiera myśl przewodnią, która będzie nam towarzyszyła przez cały rok,  zgodną    z zainteresowaniami i potrzebami naszych wychowanków.

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym Przedszkolu odbyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium w Bydgoszczy.
Wynikiem ewaluacji był poziom wysoki dla pracy naszego Przedszkola w obszarze dwóch zagadnień, które wraz z wynikami prezentujemy poniżej.

img011

img012

img013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2020-2021

„Zdrowy przedszkolak rośnie radośnie” to hasło przewodnie tegorocznego Planu Pracy naszego przedszkola. Założeniem i celem Planu jest edukacja prozdrowotna. Roczny Plan Pracy opracowano na bazie analizy programu nauczania wychowania przedszkolnego, potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym oraz zaistniałej sytuacji pandemicznej SARS COV19.                      Program adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat i ma charakter profilaktyczny. Zdrowie w tym programie analizujemy w aspektach: fizycznym, psychologicznym, intelektualnym, społecznym i osobistym. Szczególnie ważne będzie wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich i radzenia sobie z nimi, jeżeli się pojawią.

W celu realizacji założeń Planu opracowano programy profilaktyki prozdrowotnej, które będą sukcesywnie wdrażane wśród dzieci/ przedszkolaków.

  • „Jem zdrowo”
  • „Przed chorobą uciekam na własnych nogach”
  • „Zamiast grać na komputerze lepiej pędzić na rowerze”

Jak co roku angażujemy się w akcje i projekty ekologiczne.

 Pamiętamy o akcjach:

  • sprzątanie Świata;
  • Światowy Dzień Ziemi;
  • Leśna Skrzynia Skarbów;
  • zbiórka plastikowych nakrętek, płyt CD.

W trosce o rozwój literacki dzieci, pobudzanie wyobraźni i wzbogacanie wartości, Nasze Przedszkole włącza się w ogólnopolski projekt literacki pt. „ Magiczna moc bajek”, który będzie trwał od października 2020 do maja 2021r.