PROGRAM ROCZNY PRACY PRZEDSZKOLA

Roczny plan pracy.

Każdy nowy rok szkolny niesie za sobą nowe wyzwania zarówno dla dzieci jak i nauczycieli w naszej placówce, dlatego corocznie bardzo dokładnie planujemy swoją pracę. Roczny plan pracy zawsze zawiera myśl przewodnią, która będzie nam towarzyszyła przez cały rok,  zgodną    z zainteresowaniami i potrzebami naszych wychowanków.

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym Przedszkolu odbyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium w Bydgoszczy.
Wynikiem ewaluacji był poziom wysoki dla pracy naszego Przedszkola w obszarze dwóch zagadnień, które wraz z wynikami prezentujemy poniżej.

img011

img012

img013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2017-2018

Temat przewodni: Z matematyką i plastyką przez przedszkolny świat
Cele ogólne:

  1. Rozwijanie umiejętności plastycznych i matematycznych
  2. Wzbudzenie zainteresowania matematyką
  3. Wzbudzenie zainteresowania różnymi formami plastycznymi

W życiu każdego z nas codziennie spotykamy się z sytuacjami wymagającymi matematycznego logicznego myślenia. Nieodłącznym elementem jest także sztuka w ogólnym znaczeniu tego słowa. Okres dzieciństwa jest chwilą, gdy nasze dzieci poznają świat. Chcemy by od pierwszych lat życia miały styczność z królową nauk, która każdego dnia nam towarzyszy. Pragniemy równorzędnie wzbudzać w naszych dzieciach poczucie estetyki i piękna zawartego w malarstwie, rzeźbie, fotografii i wielu innych dziedzinach wizualnej twórczości artystycznej.

Wszystkie grupy wiekowe cyklicznie będą brały udział w zabawach i innych formach aktywności, które wprowadzą nasze dzieci małymi krokami w świat liczb. Wspólnie będziemy również odkrywać wiele form plastycznych, by kształtować kreatywność, inwencję twórczą, wrażliwość na piękno oraz osobowość.

Liczne eksperymenty, zabawy badawcze, zajęcia z matematyki lego oraz robotyki pozwolą naszym dzieciom zaprzyjaźnić się z trudnym światem matematyki a sensoplastyka, ceramika, rzeźba pozwoli wszystkimi zmysłami rozwijać twórczość i wyobraźnię.