PROGRAMY

GRUPA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Dziecko w sposób naturalny poznaje równolegle dwa języki, polski i angielski.

Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze 1 godziny codziennie i jest zintegrowana z programem nauczania przedszkolnego.

Stosujemy efektywne metody pracy z dziećmi tj:

 1. Matoda Immersji (Language immersion) – uczniowie są całkowicie „zanurzeni” w naukę języka obcego, przyswajając go w sposób naturalny dzięki osobie nauczyciela obcojęzycznego. Język angielski obecny jest w każdej sferze życia małego przedszkolaka, zaczynając od mycia rąk, po spożywanie posiłków, zabawy na świeżym powietrzu, aż po zintegrowane lekcje oparte na zasadzie bilingwizmu (dwujęzyczności).
 2. Metoda projektów (Project Method of Teaching) – pozwala zaspokoić ciekawość świata i zainteresować dzieci kulturą krajów anglojęzycznych
 • Anglobajki – nauka języka angielskiego z pomocą ulubionych bohaterów filmów anglojęzycznych np. Christmas with Peppa Pig, Bob the Builder, Dora the Explorer. Są one doskonałym źródłem „autentycznego materiału”, który dostarcza wiele okazji do ćwiczeń w zakresie: gramatyki, wymowy, intonacji i akcentu.
 • Anglokid uczy się o kulturze brytyjskiej – realizowany pod hasłem „Herbatka u Królowej Elżbiety”, „Halloween na wesoło”, „Dzień Św. Patryka”, pogłębia wiedzę o otaczającym świecie rozbudzając ogromną ciekawość uczniów krajami Zachodu, jego zwyczajami, kuchnią, monarchią oraz zwiększa tolerancję i akceptację na inne światopoglądy, tradycje i wierzenia.
 1. Metoda CALL (Computer Assisted Language Learning) – wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w nauczaniu języka obcego. Nasze przedszkole wyposażone jest w bogate pomoce dydaktyczne m.in. tablice interaktywne, komputery, multimedialne programy edukacyjne z serii Magic English, Happy Hearts oraz Mini Magic. Dzięki stałemu dostępowi do Internetu, z pomocą takich programów jak chociażby Skype możemy kontaktować się z innymi dziećmi uczącymi się języka angielskiego na całym świecie.
 2. Metodzie Reagowania Całym Ciałem (Total Physical Response) – metoda ta aktywuje wszystkie zmysły małego człowieka oraz zaspokaja naturalną potrzebę ruchu dziecka przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według zasady nabywania umiejętności poprzez ruch i czyn.
 3. Metoda Dramy – uczniowie chętnie powtarzają sekwencje występujące w utworze wcielając się w różnorakie postacie z bajek i historyjek. Poprzez różne formy aktywności, jakie niesie ze sobą drama, takie jak zabawa, ruch, opowieść, pomagamy dzieciom odkryć świat oraz rozwinąć ich kompetencje komunikacyjne.

Odwołując się do słów Iwana Turgieniewa, który niegdyś pisał, że „cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo” należy w pełni wykorzystywać naturalne predyspozycje dziecka do nauki języka obcego i zacząć przygodę z językiem angielskim już od najmłodszych lat.

See you soon / Do zobaczenia…

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW

PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Cel ogólny projektu:

 • Propagowanie wiedzy o lesie
 • Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody
 • Wyrabianie nawyków proekologicznych

Cele szczegółowe:

 • Poznanie środowiska przyrodniczego lasu i jego ekosystemów
 • Poznanie warunków życia niektórych zwierząt, naturalnego środowiska sprzyjającego ich życiu
 • Przyzwyczajanie dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony lasu
 • Odkrywanie i akceptowanie korzyści zdrowotnych wynikających z obcowania z przyrodą

Finałem rocznej działalności edukacyjnej są konkursy plastyczne, wiedzy przyrodniczo-leśnej, itp., które swój finał mają w czerwcu na terenie Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej mieszczącego się przy siedzibie Nadleśnictwa Żołędowo.

Patronat honorowy:

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Patronat medialny:

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej

 1. CELE PROGRAMU

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
 1. ADRESACI PROGRAMU:
 • Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do przedszkoli.
 • Rodzice i opiekunowie.
 1. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU:
 • Dyrekcje i pracownicy przedszkoli.
 1. ORGANIZATORZY PROGRAMU:
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318)
 1. KOORDYNATORZY PROGRAMU:
 • Poziom krajowy – GIS
 • Poziom wojewódzki – WSSE
 • Poziom lokalny – PSSE
 • Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach.
 1. PARTNERZY PROGRAMU:

Na poziomie krajowym:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.
 1. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych

Tytuły zajęć:

 • Wycieczka
 • Co i dlaczego dymi?
 • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 • Ci się dzieje gdy ludzie palą papierosy?
 • Jak unikać dymu tytoniowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego

Program „Przyjaciele Zippiego” ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5-8 letnich o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami,  jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również  do współpracy i pomagania innym dzieciom.

Jedną z ważniejszych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Program składa się z sześciu części:

 • Uczucia

Dzieci omawiają uczucia smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

 • Komunikacja

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

 • Nawiązywanie i zrywanie więzi

Dzieci uczą się o przyjaźni – jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

 • Rozwiązywanie konfliktów

Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

 • Przeżywanie zmiany i straty

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

 • Dajemy sobie radę

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.

Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

PROJEKTY EDUKACYJNE

 

Nauczyciele wraz z dziećmi już od wielu lat z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w licznych działaniach i projektach ekologicznych:

 • „Młodzież   i dzieci kontra śmieci”
 • „Sprzątanie Świata”
 • „Dzień Ziemi”
 • „Leśna skrzynia skarbów”
 • „Godzina dla Ziemi”
 • „Listy do Ziemi”
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Włączamy się w akcje na rzecz ochrony środowiska: zbieramy makulaturę, plastikowe nakrętki na cele charytatywne, baterie, płyty CD i DVD, kartoniki po napojach. Aktywizujemy dzieci do podejmowania rozważnych działań na rzecz człowieka i otaczającej go przyrody, tworzymy eko-zespoły i włączamy w działania na rzecz przyrody zaprzyjaźnione szkoły i przedszkola. Od kilku lat uczestniczymy w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” gdzie otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nadawanego przez firmę Tymbark oraz Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Działając na rzecz przyrody współpracujemy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Nadleśnictwem Żołędowo, Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, firmą Pronatura oraz Remondis.

Co roku bierzemy udział w konkursie teatralnym na „Mała formę sceniczną” o tematyce ekologicznej. Zdobywaliśmy tam zaszczytne miejsca  i wspaniałe nagrody. Każdego roku najstarsze dzieci z przedszkola uczestniczą w spektaklu ekologicznym w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Jest to nagroda dla dzieci od Urzędu Miasta Bydgoszczy za duże zaangażowanie  w akcję ekologiczne

W placówce stworzyliśmy dla dzieci i rodziców „Kącik ekologiczny” gdzie zamieszczamy ważne informacje dotyczące ochrony środowiska,  segregacji odpadów i akcji ekologicznych. Upowszechniamy w ten sposób wiedzę o problemach środowiska naturalnego i ekologii, a przedszkolaki chętnie tam zaglądają.

Za całokształt działań ekologicznych już od kilku lat otrzymujemy zaproszenie od Urzędu miasta Bydgoszczy na  uroczystą Galę Podsumowującą Akcje Ekologiczne w danym roku szkolnym. Jesteśmy kilkukrotnym zdobywcą czołowego miejsce w akcji „Sprzątanie Świata”.

Najwyższym naszym  celem pozostaje jednak uwrażliwianie naszych dzieci na problemy związane   z ochroną środowiska naturalnego i kształtowanie postaw proekologicznych u naszych wychowanków.

eTwinning

Cooking cultures project

Nasze przedszkole uzyskało certyfikat eTwinning za projekt o nazwie „Cooking cultures project”. Realizowany on będzie od przyszłego miesiąca w grupach anglojęzycznych: „Niedźwiadki” i „Kaczuszki” we współpracy z przedszkolem europejskim z Hiszpanii.

eTwinning  to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach i przedszkolach europejskich. eTwinning  motywuje do nauki języka angielskiego i otwarcia na Europę.

Celem projektu jest wspólna nauka i zabawa z językiem angielskim, odkrywanie kulinarnych pasji, promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy o tradycji hiszpańskiej i kuchni polskiej (przygotowanie lokalnych potraw, przekąsek, słodkości mających w swoim składzie m.in.  śliwki, miód, gruszki, twaróg…)

Któż wie, może dla niejednego naszego podopiecznego jest to początek drogi do Masterchefa 🙂

Gwarantowane:

 • „pełne brzuchy” J
 • dobra zabawa
 • wzrost umiejętności językowych – wzbogacony zasób słownictwa z języka angielskiego, wzrost umiejętności rozumienia ze słuchu
 • wzbudzenie u przedszkolaków ciekawości świata, chęci do poznawania nowych przyjaciół w obcym kraju, a także pogłębienie wiedzy o Hiszpanii

Język projektu: język angielski

Opis projektu: 

 • Prezentacja swoich umiejętności podczas wideokonferencji – prezentacja grup, poznanie kolegów i koleżanek z zagranicy, pokazanie narodowych/lokalnych pyszności zrobionych przez dzieci, odśpiewanie piosenek anglojęzycznych związanych z żywnością.
 • Nagranie filmu ukazującego „dzieci w kulinarnej akcji”, ich reakcje oraz umiejętności językowe.
 • Utworzenie slajdów ze zdjęciami dzieci i stworzonymi przez nich „pysznościami”.
 • Zaproszenie chętnych rodziców do udziału w kulinarnych zajęciach
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego i wystawy prac dzieci pt. „Yummy, yummy to my tummy”.
 • Wysyłanie do siebie kartek okolicznościowych zrobionych przez dzieci z anglojęzycznymi życzeniami i pozdrowieniami

Chcieliśmy poinformować Państwa, że przedszkole podjęło również próbę udziału w programie międzynarodowym Erasmus+, niestety przez wprowadzone przez Komisję Europejską nowe regulacje prawne na rok 2015 dotyczące placówek niepublicznych, zostaliśmy wykluczeni z udziału w tym przedsięwzięciu.

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.