W piątek 13 marca 2015 r.w naszym przedszkolu dzieci z grupy Kaczuszki i Mądre Sowy zaprezentują przedstawienie anglojęzyczne „Cinderella” dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 41.