Prosimy Rodziców dzieci już uczęszczających do Przedszkola, a zainteresowanych dalszą edukacją dzieci w naszej placówce , o składania „Kart zgłoszeniowych dziecka” do dnia 15 marca 2019 r.