8.06. 2017 r. wyjeżdżamy na nasze cykliczne zajęcia ROBOPROJECT-u.