• 05.2017r. wyjście do muzeum na ul. Grodzkiej na zajęcia muzealne związane z symbolami miasta Bydgoszczy;
  • 05.2017r. wyjeżdżamy na wycieczkę do Mega Parku w Grudziądzu w planie między innymi:
  1. Zwiedzanie najstarszego i największego Miasteczka Westernowego;
  2. Daltonowo –  Mini Miasteczko Westernowe do kreatywnej zabawy dla dzieci;
  3. Zwiedzanie morskich głębin – pobyt w Świecie Morskich Stworzeń w skali 1:1;
  4. Zwiedzanie  Magicznej Krainy Bajek, Baśni I Legend;
  5. Lekcja przyrody na żywo – pobyt w Świecie Zwierząt;
  6. WARSZTATY PLASTYCZNE! Edukacja przez zabawę. 
  • 05.2017r. kolejne z cyklicznych zajęć w ROBOprojekt.