Dzieci z grupy Kaczuszki będą uczestniczyć w zajęciach czytelniczych w  filii Biblioteki Miejskiej przy ul. M. Konopnickiej w Bydgoszczy. Spotkanie  planowane jest  23 lutego 2022r.