Dzieci z grupy  Jeżyki i Kaczuszki będą uczestniczyć w zajęciach czytelniczych w  filii Biblioteki Miejskiej przy ul. M. Konopnickiej w Bydgoszczy. Spotkania  planowane są:

Kaczuszki 2.03.2022r., Jeżyki  4.03.2022r.