W dniach 13 i 15 kwietnia odwiedzą nasze przedszkole strażnicy miejscy z psem. Dzieci będą miały okazję dowiedzieć się m.in. na czym polega praca strażników miejskich, jaką rolę w ich pracy odgrywa pies, a także w jaki sposób należy obchodzić się z psem i jak się zachować w razie ataku. Ze strażnikami w poniedziałek 13 kwietnia spotkają się grupy młodsze, czyli 3- i 4-latki, a w środę 15 kwietnia grupy starsze, 5- i 6-latki.