UBEZPIECZENIE


Ubezpieczenie NNW

Zachęcamy do skorzystania z możliwość samodzielnego ubezpieczenia dziecka w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Firma PZU oferuje 3 warianty:
Suma ubezpieczenia 20000 zł – składka roczna 45 zł
Suma ubezpieczenia 30000 zł – składka roczna 70 zł
Suma ubezpieczenia 45000 zł – składka roczna 95 zł

Ubezpieczenie jest zawierane online poprzez link: 
https://ubestrefa.pl/oferta/aj9pqf

Po wybraniu jednego z trzech dostępnych wariantów następuje płatność online, która jest tożsama z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

 

Podmiot Obsługujący ubezpieczenie:
Andrzej Neumann
tel. 602 48 99 48
e-mail: aneumann@agentpzu.pl