17 maja 2018 r. dzieci będą miały okazję poznać bliżej pracę Strażaka i zwiedzić jednostkę Straży Pożarnej.