21 kwietnia na godz. 17:30 zapraszamy  dzieci z grup 5-latków na wiosenną dyskotekę.