W maju dzieci z grup starszych odwiedzą bibliotekę na Błoniu.