Dnia 7 maja dzieci z grupy Mądre Sowy wyjeżdżają do Sp nr 41 ul. Traugutta na zajęcia zwiazane z udzielaniem pierwszej pomocy.