20. 10. 2016 r.– dzieci z grupy Żółwiki uczestniczyć będą w zajęciach z cyklu „Bezpieczna droga” w SP nr 41 na ul. Traugutta.