Dnia 14 kwietnia dzieci z grup „Myszki ” i „Mądre sowy” wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, które odbędą się w naszym przedszkolu nt. „Sposoby oszczędzania energii w gospodarstwie domowym”, poprowadzone przez pracownika dydaktycznego z Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku.