14.04. 2016 r. dzieci z grupy Mądre Sowy wezmą udział w zajęciach sportowych w SP 61.