28 kwietnia (wtorek) grupa „Myszki”  o godz. 9.30 będzie uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych w klasie I SP 61.