Dnia 18 maja dzieci z grupy Mądre Sowy będą uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych  w Sp nr 12 ul. Kcyńskę