27 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się zebranie podsumowujące I półrocze w grupie Mądre Sowy. Serdecznie  zapraszamy Rodziców.