Serdecznie zapraszam Rodziców dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną od dnia 1 września 2015 r. na zebranie organizacyjne w dniu 12 lutego 2015 r. godz. 17.oo
W czasie zebrania zostaną podpisane umowy z Rodzicami proszę Państwa o przygotowanie danych osobowych Rodziców (pesel, nr dowodu osobistego).